Darija Medić – Podcast

Darija Podcast: O kapitalizmu, ženskoj umetnosti,novim medijima i edukaciji

( u razgovoru sa Violetom Vojvodić )  

Darija Medić stvara u kontekstu oblikovanja javnog domena, društvenih praksi jezika, medija i medijske arheologije, filozofije tehnologije. Većina njenih radova su spekulativne intervencije unutar nesavršenosti sistema koje otvaraju pitanja društvenog građenja značenja i dinamike distribucije moći. Od 2012 pokreće Interkultivator, inicijativu koja se fokusira na decentralizaciju kulturne produkcije, roda i tehnologije. 

Tokom razgovora će predstaviti svoj dosadašnji umetnički rad, rad na pokretanju interdisciplinarnih projekata, kustoski rad, rad u web development-u, kao i oblast digitalnih politika i njen uticaj na svakodnevni život.

Moći ćete da čujete više i o izložbi Centa za promociju nauke na kojoj trenutno učestvuje i o njenom radu u okviru izložbe.

Emitovanje je dvosmerni kanal je interaktivni rad, koji se bavi preispitivanjem društvene prirode digitalne informacije, kao i participativnih sistema mreže – interneta, najčešće predstavljeni kao suprotni jednosmernom modelu starih mas medija. Sadržaj koji posetioci/teljke kucaju preko tastature biva uživo emitovan na radiju na određenoj FM frekvenciji. Nudeći strategiju Reverse search engineering (search engine i reverse engineering), dobijamo mogućnost da pretraživač ili bilo koje tekstualno polje u browser-u koristimo kao subverzivnu stanicu za oglašavanje, svesno komunicirajući sa “pametnim” algoritmima koji pronalaze upotrebno značenje unutar svakog tekstualnog sadržaja.

Close Menu