Vladan Joler – Podcast

Prof. Vladan Joler: O kapitalizmu nadgledanja i eksploataciji podataka
( u razgovoru sa Violetom Vojvodić )  
 
Kao profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i isrtraživač ima dugogodišnje iskustvo u oblastima: digitalne umetnosti i aktivizma, teorije medija digitalne bezbednosti i vizualizacije podataka. U razgovoru sa Violetom Vojvodić govori o njegovim istraživanjima nevidljivih internet infrastruktura, kapitalizmu nadgledanja, procesima ekploatacije podataka, ljudskog rada i prirode koji su opisani kroz eseje i mape u okviru projekata “SHARE Lab“ (2014-2017) i “Anatomy of an AI System“(2018). 
 
Vreme: Novembar 2018.
Mesto: Novi Sad, Srbija
Trajanje: 1:13:48
Close Menu