Andrea Palašti – Fotografija i/kao savremena umetnost – post-jugoslovenska umetnička praksa

„Među posledicama modernosti, i u proticanju postmodernosti, kako da znamo i kako da pokažemo šta znači živeti u uslovu savremenosti?“ Savremena umetnost koristi se kao pojam za umetnost nastalu od početka XXI veka, i odnosi se na umetničku praksu koja se odvija u sadašnjem trenutku, i/ili koja se dogodila u neposrednoj prošlosti.2 Teorije o savremenoj umetnosti polaze od poništavanja estetičkog istoricizma, teorijskim obrtom /proširenjem pojma umetničkog dela u tekst – kontekst – praksu , kao i pretapanjem poststrukturalističke teorije u studije kulture i teorije o društvu, na čijem uticaju se savremeni svet umetnosti pokazao kao zavisan/nerazdvojiv od konteksta i/ili kulture…

Continue Reading

Andrea Palašti – Fotografija kao govor umetnika u prvom licu

Fotografija je uvek bila savršen medijum za beleženje nečijeg života. Kamera ide uz porodični život. Svakako, i najranija, popularna upotreba fotografije, imala je svrhu da ovekoveči postojanje i/ili dela nekog pojedinca kao člana porodice ili kruga prijatelja. Zahvaljujući Džordž Istmanu (George Eastman) i kompaniji Kodak, male jeftine kamere transformisale su kolekciju ozbiljnih studijskih fotografija u hrpu smešaka, rođendanskih slavlja, venčanja i praznika - koji i danas krase porodične albume. Još od 1888. godine Džordž Istmen, promovisao je ideju da je fotografija krajnje jednostavna stvar. Kodakov reklamni slogan „Vi pritisnite dugme, a mi ćemo uraditi ostalo“ postavio je osnovu za stvaranje fotografije…

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Close Menu