Zahvaljujući inicijativi Bogdanke Poznanović,na Akademili umetnosti u Novom Sadu je 1979. godine osnovan novipredmet nazvan Vizuelni studio, tada pionirski poduhvat koji se poprvi put na našim prostorima bavi eksperimentalnom I tehnološkiinspirisanom umetnošću. Vizuelni studio je predstvaljao mesto zaintenzivno istraživanje i kreativni rad za studente zainteresovaneza alternativna sredstva istraživanja. U serijiosmomilmimetarskih i VHS traka mogu se videti prvi zabeleženieksperimentalni performansi,body art i video art na našim prostorimau akademskom kontekstu.

Čeka se na autorizaciju i dozvolu za objavljivanje radova.

Close Menu